Żłobek i przedszkole Filemon     Tel.: +48 500 385 267     Śledź nas:

Image Alt

Dofinansowanie

  /  Dofinansowanie

Aktualne dofinansowania naszej placówki

Dotacje jakie są przyznane dla żłobka

Od kwoty zawartej na umowie odejmowane są dotację:
Dotacja Maluch Plus 2021: 80 zł

 

 

Dotacja z Urzędu Miasta Kraków na rok 2021 (17 zł x ilość dni pracujących w miesiącu)

 • Styczeń         ( 19 dni pracujących x 17 zł = 323 zł )
 • Luty               ( 20 dni pracujących x 17 zł = 340 zł )
 • Marzec          ( 23 dni pracujących x 17 zł = 391 zł )
 • Kwiecień       ( 21 dni pracujących x 17 zł = 357 zł )
 • Maj                ( 20 dni pracujących x 17 zł = 340 zł )
 • Czerwiec       ( 21 dni pracujących x 17 zł = 357 zł )
 • Lipiec            ( 22 dni pracujących x 17 zł = 374 zł )
 • Sierpień       ( 22 dni pracujących x 17 zł= 374 zł )
 • Wrzesień      ( 22 dni pracujących x 17 zł = 374 zł )
 • Październik  ( 21 dni pracujących x 17 zł = 357 zł )
 • Listopad       ( 20 dni pracujących x 17 zł = 340 zł )
 • Grudzień       ( 23 dni pracujących x 17 zł = 391 zł )

 

W roku 2021 od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703  Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

User Registration

You don't have permission to register

Reset Password