Żłobek i przedszkole Filemon      Śledź nas:

Image Alt

Dofinansowanie

  /  Dofinansowanie

Aktualne dofinansowania naszej placówki

Dotacje jakie są przyznane dla żłobka

Dotacja z Urzędu Miasta Kraków na rok 2024 (35 zł x ilość dni pracujących w miesiącu)

 • Styczeń         ( 22 dni pracujących x 35 zł = 770 zł )

 • Luty               ( 21 dni pracujących x 35 zł = 735 zł )

 • Marzec          ( 21 dni pracujących x 35 zł = 735 zł )

 • Kwiecień       ( 21 dni pracujących x 35 zł = 735 zł )

 • Maj                ( 20 dni pracujących x 35 zł = 700 zł )

 • Czerwiec       ( 20 dni pracujących x 35 zł = 700 zł )

 • Lipiec            ( 23 dni pracujących x 35 zł = 805 zł )

 • Sierpień        ( 21 dni pracujących x 35 zł = 735 zł )

 • Wrzesień      ( 21 dni pracujących x 35 zł = 735 zł )

 • Październik  ( 23 dni pracujących x 35 zł = 805 zł )

 • Listopad       ( 19 dni pracujących x 35 zł = 665 zł )

 • Grudzień       ( 20 dni pracujących x 35 zł = 700 zł )

W 2024 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 52 65 pokój nr 18 e-mail: sz.umk@um.krakow.pl