Żłobek i przedszkole Filemon      Śledź nas:

Image Alt

Plan ramowy przedszkola

  /  Plan ramowy przedszkola

Plan ramowy przedszkola

Od Do Przebieg:
700 800 Schodzenie się dzieci do przedszkola
Zabawy swobodne
Rozmowy indywidualne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
800 810 Ćwiczenia poranne (gimnastyka korekcyjna)
810 830 Czynności samoobsługowe i organizacyjne
830 845 Śniadanie
845 900 Zabiegi higieniczne (mycie zębów)
900 1000 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
Zajęcia języka angielskiego
Zajęcia dodatkowe (Zumba, Dogoterapia, zajęcia rytmiczne, zajęcia umuzykalniające)
Zabawy ruchowe
1000 1015 II śniadanie
1015 1200 Pobyt na placu zabaw/spacery/wycieczki
1200 1215 Czynności samoobsługowe i organizacyjne
Przygotowanie sali do leżakowania
1215 1245 Obiad
1300 1500 Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej
1500 1515 „Kwadrans na bajkę” – wspólne czytanie literatury
1515 1530 Podwieczorek
1530 1600 Wspieranie twórczej aktywności dzieci poprzez tworzenie prac plastyczno-technicznych
1600 1630 Zajęcia różnorodne wspierające prawidłowy rozwój dziecka na każdej płaszczyźnie; tańce w parach/indywidualne, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, gry edukacyjne, aktywności z chustą animacyjną, Podsumowanie przebiegu dnia (poznanie opinii i spostrzeżeń dzieci), Rozmowy indywidualne z przedszkolakami
1630 1645 II podwieczorek
1645 1800 Zabawy indywidualne dzieci według zainteresowań,
Zabawy samodzielne w kąciku konstrukcyjnym/logicznym/czytelniczym
Czas na kontakt z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dziecka,
Rozchodzenie się dzieci do domu.